Καινούργια

Moreschi 472 C

Δεξί χέρι
Νότες: 40(52)
Φωνές: 2
Ρετζίστρα: 3
Αριστερό χέρι
Μπάσα: 72
Φωνές: 4
Ρετζίστρα: -

Βάρος: 6,8 (kg)
Διαστάσεις: 34x17,5 (cm)

Βρείτε μας και στο Instagram: @panaccordeon