Καινούργια

Paolo Soprani Professionalle 3796

Δεξί χέρι
Νότες: 37
Φωνές: 4
Ρετζίστρα: 11
Αριστερό χέρι
Μπάσα: 96
Φωνές: 5
Ρετζίστρα: 5

Βάρος: 8,5 (kg)
Διαστάσεις: 43x19x43 (cm)

Βρείτε μας και στο Instagram: @panaccordeon