Καινούργια

Pigini Caruso

Δεξί χέρι
Νότες: 41
Φωνές: 4
Ρετζίστρα: 15+M
Αριστερό χέρι
Μπάσα: 120
Φωνές: 5
Ρετζίστρα: 7

Cassotto: Ναι
Βάρος: 11,1 (kg)
Διαστάσεις: 47x20 (cm)

Βρείτε μας και στο Instagram: @panaccordeon