Μεταχειρισμένα

Zero Sette

Δεξί χέρι
Νότες: 41
Φωνές: 4
Ρετζίστρα: 11 + M
Αριστερό χέρι
Μπάσα: 120
Φωνές: 5
Ρετζίστρα: 5

Τιμή: 3.000 €

Βρείτε μας και στο Instagram: @panaccordeon